Regulamin Studio N.A.Y.SNiniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze Studia N.A.Y.S. mieszczącego się w Warszawie (02 – 676) przy ul. Postępu 17B, prowadzonego przez Martynę Czyżewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą N.A.Y.S. Martyna Czyżewska, z siedzibą pod adresem: Warszawa (02–676), ul. Postępu 17B, NIP:5252441456, REGON: 368694463 („Studio N.A.Y.S.”).

§1 Udział w zajęciach N.A.Y.S.

1. W zajęciach prowadzonych w Studiu N.A.Y.S. mogą uczestniczyć osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich instruktora przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania praktyki jogi (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów oraz chorych miejsc), należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości instruktorowi.

2. Wszystkie wątpliwości dotyczące praktyki można konsultować z instruktorem przed lub po zajęciach.

§2 Rezerwacje

1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach polecamy, by dokonywać rezerwacji, przez system na stronie internetowej studia. Oczywiście zapraszamy każdego, kto zechce do nas dołączyć bez rezerwacji, jednakże w takiej sytuacji nie gwarantujemy miejsca na zajęciach.

2. Studio N.A.Y.S. zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozkładu zajęć.

3. Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.

4. W przypadku rezerwacji mailowej, w wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz rodzaj zajęć i termin.

5. Nieobecność należy zgłosić przynajmniej na 4h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 20:00 dnia poprzedniego.

6. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów wejściówkowych, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie ściągnięta z karnetu wejściówkowego.

7. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów open, po wcześniejszej rezerwacji miejsca skutkuje zablokowaniem możliwości rezerwacji miejsc na zajęcia na okres 1 tygodnia.

§3 Dane Osobowe

1. Informujemy, że administratorem danych przekazanych N.A.Y.S. w celu korzystania z usług oferowanych przez N.A.Y.S., w tym: zakładania i zarządzania kontem członkowskim, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, umożliwienia zapisów na zajęcia w Not Another Yoga Studio, weryfikowania obecności na zajęciach, kontaktowania się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, jest N.A.Y.S. Martyna Czyżewska.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez N.A.Y.S. Martyna Czyżewska przechowywane są w zbiorze pod nazwą „Członkowie”. N.A.Y.S korzysta z systemu eFitness, zarządzanego przez eFitness Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Goździkowej 6, 60-175 Poznań, w celu przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych członków N.A.Y.S..

3. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez N.A.Y.S. Martyna Czyżewska jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z tych usług.

4. Dane osobowe zbierane przez N.A.Y.S. Martyna Czyżewska, to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Dane osobowe będą przechowywane przez N.A.Y.S. Martyna Czyżewska przez okres trwania umowy oraz przez 12 miesięcy po jej wygaśnięciu, a w przypadku kart partnerskich, przez czas posiadania przez członka aktywnego konta w systemie N.A.Y.S. Po 12stu miesiącach od wygaśnięcia umowy, imię i nazwisko członka klubu zostają anonimizowane, natomiast pozostałe dane: adres, telefon, adres e-mail, podpisane zgody, zostają automatycznie usunięte z systemu.

5. Członek N.A.Y.S. ma prawo żądania od N.A.Y.S. Martyna Czyżewska dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. N.A.Y.S. Martyna Czyżewska chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

6. Członkowi N.A.Y.S. przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania N.A.Y.S. naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).

7. W celu sprostowania, dostępu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych, pod adresem email: hello@nays-yoga.pl, lub numerem telefonu: 515629705.

§4 Zasady zachowania w Studio N.A.Y.S.

1. Studio N.A.Y.S. umożliwia uczestnikom zajęć przechowywanie mat na specjalnie do tego przeznaczonych stojakach.

2. Nie ma możliwości przechowywania w Studio N.A.Y.S. strojów do ćwiczeń.

3.Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po ich rozpoczęciu nie jest możliwy, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę.

4. Zalecamy, żeby na zajęcia przychodzić minimum 2 godziny po ostatnim posiłku.

5. Uczestnik zajęć powinien powiadomić instruktora w przypadku gdy są to jego pierwsze tego typu zajęcia.

§5 Zasady udziału w zajęciach z wykorzystaniem hamaka (Aerial joga):

1. Przyjdź punktualnie na zajęcia. Instruktor udzieli ci istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa na zajęciach oraz korzystania z hamaka. Zasada ta dotyczy zwłaszcza tych, którzy będą na zajęciach Aerial jogi po raz pierwszy. Tym osobom polecamy szczególnie udział w zajęciach Aerial Yoga Intro.

2. Zdejmij całą biżuterię! Bardzo dbamy o nasze hamaki, a biżuterią łatwo je zniszczyć zahaczając.

3. Załóż strój przylegający do ciała, bez zamków błyskawicznych, upewnij się, że masz krótkie paznokcie

4. Nie przychodź na zajęcia z uszkodzeniami skóry i problemami dermatologicznymi, gdyż trąc skórą o tkaninę możesz pogorszyć swoje problemy zdrowotne.

5. Przeciwwskazania do udziału w zajęciach z wykorzystaniem hamaka:

• Jaskra
• Operacja przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy
• Choroby serca
• Przebyty zawał
• Bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie
• Ciąża
• Menstruacja
• Niedawno odniesiony uraz głowy
• Skłonność do mdlenia
• Zawroty głowy
• Osteoporoza
• Zespół cieśni nadgarstka
• Zapalenie zatok przynosowych
• Dyskopatia
• Przepuklina rozworu przełykowego
• Zapalenie stawów
• Botox w ostatnich 6-ciu godzinach
• Choroby układu nerwowego

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Studiu N.A.Y.S. oraz na stronie internetowej Studia N.A.Y.S.

2. N.A.Y.S. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Zmieniony Regulamin będzie dostępne w Studiu N.A.Y.S. oraz na stronie internetowej Studia N.A.Y.S. Członek N.A.Y.S. ma w takim przypadku prawo do zrezygnowania z korzystania z usług oferowanych w Studiu N.A.Y.S. w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o zmianie Regulaminu.